KRISTALLAVTRYCK 

De olika momenten för att blåsa ett glas från servisen kristallavtryck