BULBE

SOM SÅPBUBBLOR GENOM MÄSSINGENS IHÅLIGHETER. DET OPAKA GLASET LYSES UPP, DET TRANSPARANTA LÅTER LJUSET STRÖMMA IGENOM OCH UT MOT VÄGGAR OCH GOLV. DET OPALINA GLASETS MJÖLKIGHET MELLANTINGET AV KONTRASTERNA.