DROPPVAS

DROPPVASEN VILAR I EN RING AV MÄSSING, OCH KAN LUTAS ÅT OLIKA HÅLL MED HJÄLP AV SILIKONPLUPPARNA SOM HÅLLET GLASET PÅ PLATS. EN OMTYCKT STICKLINGSVAS VARS FORM GER EN OPTISK EFFEKT PÅ STICKLINGARNAS RÖTTER I VATTNET.