KRISTALLAVTRYCK

I MITT EXAMENSARBETE FRÅN KONSTFACK ARBETADE JAG MED SERVISGLAS. JAG UNDERSÖKTE GLASETS BETYDELSE FÖR DRYCKESUPPLEVELSEN OCH HAR UTIFRÅN DEN RESEARCH FORMGIVIT OCH BLÅST EN SERVIS BESTÅENDE AV FEM OLIKA GLAS. JAG LA TYNGDPUNKT PÅ DE TAKTILA OCH VISUELLA KVALITÉERNA I GLASEN DÅ JAG ANSER ATT DE HAR DE STARKASTE SENSORISKA EFFEKTERNA.

GENOM EGENFRAMTAGNA VERKTYG  HAR JAG UNDERSÖKT HUR JAG I GLASETS VARMA SKEDE KAN FORMA OCH SKULPTERA STRUKTURER SOM SKAPAR FÖRNIMMELSER TILL DEN KRISTALLSLIPADE GLASETS ELEGANS.  MED MIN HAND OCH MIN HANTVERKSKUNSKAP GJORDE JAG AVTRYCK I DEN KLARA GLASMASSAN. AVTRYCK SOM BÅDE FÅNGAR OCH BRYTER LJUS, MEN OCKSÅ SPEGLAR DEN TRADITION SOM JAG ÄR EN DEL UTAV.